תפריט דפים
ליווי והנחיית תהליכי שינוי בהורות

שרותים

הרצאות

הרצאות  בנושאי יחסים בין אישיים

מפגש רב משתתפים לקהלים מגוונים בנושאי יחסים באשר הם הכוללים, בין היתר, יחסים בין אישיים, יחסי משפחה, יחסי חברות וקבוצות שייכות שונות. מפגשים אלו כוללים הרצאה פרונטלית, סרטונים, ושיתוף הקהל בהפעלות למיניהם.

נושאי ההרצאות ניתנים בהתאמה עפ"י דרישה.

תגובות